Olivian Black G-684 'Gezoet'

Basalt is een uitvloeiingsgesteente, ontstaan door uitvloeiingen van magma (lava) dat in contact is gekomen met de buitenwereld en vervolgens snel is afgekoeld en verhard. De meeste basalt soorten zijn zeer hard en lenen zich daardoor goed voor muurafdekkers. De meeste voorkomende opsluitband van basalt is de Olivian Black G-684 Basalt.